استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (خبر جدید)

اعلام نتایج آزمون تبدیل وضعیت کارکنان کارمزدی و طرح شرکت ملی پست
استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یاسوج     خبر ۱۷ آبان ۹۶ – اطلاعیه قابل توجه داوطلبان استخدامی آزمون ۲۱/۰۸/۱۳۹۵ (مرحله تکمیل ظرفیت) قابل توجه داوطلبان استخدامی آزمون ۲۱/۰۸/۱۳۹۵ (مرحله تکمیل ظرفیت) در رشته های پزشک عمومی- اتاق عمل – پرتو شناسی – هوشبری- آزمایشگاه – مدارک پزشکی – بیمارستان جدید […]

اعلام نتایج آزمون تبدیل وضعیت کارکنان کارمزدی و طرح شرکت ملی پست