آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک

اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک به استحضارمیرساند شبکه بهداشت ودرمان جاسک جهت تکمیل کادر بهداشتی خود به تعداد ۱۱ نفر جهت مراکز جامع سلامت روستایی بصورت قرارداد بیمه روستایی با مدرک تحصیلی کاردان بهداشت خانواده و مامایی ( خانمها) و مبارزه بابیماریها و بهداشت محیط (آقایان) دعوت به همکاری […]

اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان