سالانه ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر در مجموعه دولت جذب می‌شوند

اعتراض دانش‌آموختگان گالیکش برای جذب بی‌سروصدای ۲ نیرو و سکوت مسئولین
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر این که استخدام در دولت حجم کمی از نیروی کار جذب شده را تشکیل می‌دهد، گفت: در سال ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر در مجموعه دولت و حدود ۵۰ هزار نفر در بخش عمومی جذب می‌شوند. جمشید انصاری با حضور در غرفه ایسنا، در بیست و […]

اعتراض دانش‌آموختگان گالیکش برای جذب بی‌سروصدای ۲ نیرو و سکوت مسئولین