استخدام یک شرکت عمرانی در خوزستان و ایلام

اعتراض به طرح تربیت پرستار بیمارستانی
یک شرکت عمرانی جهت تکمیل کادر پرسنل خود در خصوص پروژه های این شرکت در استان خوزستان و ایلام  در رسته های شغلی زیر استخدام می نماید: ۱ – کارشناس دفتر فنی ۲ – کارشناس فنی و اجرایی ۳-  نقشه بردار ۴ – کارشناس امور اداری ۵ – انباردار ۶ – جوشکار لوله های نفت ۷- […]

اعتراض به طرح تربیت پرستار بیمارستانی