۵۲۱۵ پست بدون تصدی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

اطلاعیه هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی آبان ماه ۹۵
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۵ هزار و ۲۱۵ پست سازمانی بدون متصدی در این استان وجود دارد. به گزارش ایسنا  سید موسی خادمی در جشنواره شهید رجایی استان با حضور معاون رئیس جمهور با اشاره به اجرایی نشدن طرح مهرآفرین مبنی بر استخدام ۱۲۰۰ نفر در این استان طی سال افزود: انتظار داریم این […]

اطلاعیه هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی قزوین در خصوص پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی آبان ماه ۹۵