اطلاعیه بررسی مدارک پذیرفته شدگان چندبرابر ظرفیت استخدام آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه

اطلاعیه مهم استخدامی اداره کل آموزش وپرورش استان گیلان
اطلاعیه بررسی مدارک پذیرفته شدگان چندبرابر ظرفیت استخدام آموزش و پرورش به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی ۸۰۰۰ نفری وزارت آموزش و پرورش «سهمیه مدیریت ها و ادارات تابع اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه »می رساند جدول زمان بندی بررسی مدارک و مستندات، معاینه پزشکی، مصاحبه و گزینش به شرح […]

اطلاعیه مهم استخدامی اداره کل آموزش وپرورش استان گیلان