استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

اطلاعیه شماره (۶) آگهی مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ پذیرش نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
اطلاعیه اعلام نیاز جذب نیروی قرارداد بیمه روستایی   دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز خدمات جامع سلامت مجری برنامه بیمه روستایی ،طبق لیست ذیل ،  تعدادی پزشک، کاردان و کارشناس مامایی  به صورت قرارداد بیمه روستایی با شرایط ویژه ، جذب نماید. متقاضیان می […]

اطلاعیه شماره (۶) آگهی مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ پذیرش نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل