استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش

اطلاعیه شماره (۵) آگهی پذیرش نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
آگهی پذیرش نیروی شرکتی در دانشکده علوم پزشکی گراش شرکت های خدماتی غیر دولتی طرف قرارداد با دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش در نظر دارند برای تکمیل نیروهای مورد نیاز خود در مراکز تحت پوشش از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی به استناد مجوز معاونت محترم توسعه تعداد۱۱ نفراز افراد واجدالشرایط را […]

اطلاعیه شماره (۵) آگهی پذیرش نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل