دعوت به کار متقاضیان اشتغال در صنعت فرشبافی

اطلاعیه شماره ۲ آگهی دعوت به همکاری شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند
با پیگیری نماینده محترم شهرستان و همکاری فرمانداری و ادارات ذیربط و با سرمایه گذاری بنیاد فرش رسام عرب زاده، قرار بر این هست برای ۱۰۰۰نفر در طول یک سال در صنعت فرش دست باف شغل ایجاد شود . آموزش و تأمین لوازم مورد نیاز به عهده سرمایه گذار و تامین محل آموزش و قسمت […]

اطلاعیه شماره ۲ آگهی دعوت به همکاری شرکت توسعه و سرمایه گذاری اروند