استخدام ۶ ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی نساجی در یزد

اصلاحیه آگهی استخدام بهورزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
یک شرکت تولیدی نساجی در یزد در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی ۱ کارمند فروش ۲ کارمند بازرگانی خارجی مسلط به زبان انگلیسی ۳ مدیر تولید کارشناس نساجی ۴ مدیر منابع انسانی کارشناس صنایع و رشته های مرتبط ۵ انباردار […]

اصلاحیه آگهی استخدام بهورزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان