استخدام منشی،رشته کارشناسی کامپیوتر در موسسه پزشکی/بیرجند

استخدام Help Desk (لیسانس کامپیوتر،IT)در شرکت تولیدی-مهندسی

موسسه پزشکی رادیولوژی و سونوگرافی سینا، واقع در بیرجند، در خراسان رضوی از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام Help Desk (لیسانس کامپیوتر،IT)در شرکت تولیدی-مهندسی