استخدام شرکت مهندسی و خدمات مرزبان پترو انرژی

استخدام ۸ ردیف شغلی در شرکت معتبر میراب در تهران
فرصتهای شغلی شرکت مهندسی و خدمات  مرزبان پترو انرژی جهت انجام پروژه های در دست اقدام و آتی خود، از میان داوطلبان  داخل یا خارج از کشور در زمینه های ذیل همکار جدید می پذیرد. از متقاضیان محترم درخواست می شود فرم درخواست همکاری را در این سایت تکمیل نمایند. ۱-   عملیات حفاری ۲-   مهندسی برنامه ریزی […]

استخدام ۸ ردیف شغلی در شرکت معتبر میراب در تهران