استخدام کارشناس در شرکت در زمینه تولید قطعات خودرو در کرج

استخدام ۸ ردیف شغلی در شرکت دژپاد در تهران
شرکت در زمینه تولید قطعات خودرو در وحیدیه شهریار کرج جهت پست فنی مهندسی به کارشناس با سابقه مکفی در طراحی و ساخت قالب های صنعتی نیازمند است. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۶۵۶۳۷۱۹۵

استخدام ۸ ردیف شغلی در شرکت دژپاد در تهران