استخدام فروشنده و مسئولITدر آی سودا-آذربایجان شرقی

استخدام ۸ ردیف شغلی در شرکت تولیدی پوشاک مردانه- البرز

گروه صنایع غذایی آی سودا جهت تکمیل کادر فروش خود از افراد واجد شرایط در آذربایجان شرقی در ردیف های …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ۸ ردیف شغلی در شرکت تولیدی پوشاک مردانه- البرز