استخدام رشته های حسابداری،مدیریت،مکانیک،صنایع،انگلیسی

استخدام ۷ ردیف شغلی در یک شرکت فنی، مهندسی و بازرگانی

یک شرکت معتبر در زمینه خدمات فنی مهندسی و بازرگانی در جاده مخصوص کرج درنظر دارد جهت تکمیل کادر خود …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ۷ ردیف شغلی در یک شرکت فنی، مهندسی و بازرگانی