استخدام حسابدار،مدیر پروژه دریک شرکت معتبر / تهران

استخدام ۷ ردیف شغلی درصنایع غذایی سورمالی/کادرمدیریتی/قم

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود در تهران ، از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ۷ ردیف شغلی درصنایع غذایی سورمالی/کادرمدیریتی/قم