استخدام حسابدار خانم جهت شرکت بازرگانی خدماتی

استخدام ۶ ردیف شغلی در یک شرکت نرم افزاری معتبر در تهران
به حسابدار خانم جهت شرکت بازرگانی خدماتی در شهر قدس نیازمندیم. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: pagsecretary@pagservice.com

استخدام ۶ ردیف شغلی در یک شرکت نرم افزاری معتبر در تهران