استخدام مهندس فروش(رشته مهندسی برق،مکانیک)،مسئول دفتر

استخدام ۵ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر تولیدی در کرمان

یک شرکت بازرگانی و مهندسی، در یک محیط پویا ،از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ۵ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر تولیدی در کرمان