استخدام ۳۲۸ نفر در آموزش و پرورش آذربایجان غربی

استخدام ۵ ردیف شغلی در گروه صنعتی گلرنگ در تهران
معاون نیروی انسانی آموزش و پرورش آذربایجان غربی خبرداد:  معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش آذربایجان غربی از استخدام ۳۲۸ نفر در آموزش و پرورش این استان طی آخرین آزمون استخدامی خبرداد. ابراهیم محمدی در گفت و گو با خبرنگار پاناآذربایجان غربی، اظهار داشت: طی آزمون استخدامی اخیر ۳۲۸ نفر در […]

استخدام ۵ ردیف شغلی در گروه صنعتی گلرنگ در تهران