برگزاری جلسه تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریهای استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن
جلسه تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریهای استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و حراست استانداری و سایر اعضای ذیربط برگزار شد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در پایان این جلسه ابراز داشت: بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان امور اداری و […]

استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن