فراخوان جذب هیات علمی ضریب کا/ قراردادی برای مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم

استخدام ۵ ردبف شغلی در شرکت رفاه گستران پیروز، در قزوین
فراخوان جذب هیات علمی ضریب کا/ قراردادی برای مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم   نظر به اهداف مراکز تحقیقات مبنی بر گسترش فعالیت های تحقیقاتی و بنا بر مصوبه کارگروه صلاحیت علمی اعضای هیات علمی مراکز تحقیقاتی دانشگاه ، به اطلاع می رساند که مراکز زیر متقاضی جذب هیات علمی پژوهشی ضریب کا / قراردادیمی باشند. […]

استخدام ۵ ردبف شغلی در شرکت رفاه گستران پیروز، در قزوین