مشمولان سرباز معلم به تاریخ اول تیرماه فراخوانده شدند

استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت نرم افزاری معتبر در تهران و اصفهان
سازمان وظیفه عمومی ناجا تمام مشمولان سرباز معلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ یکم تیرماه ۱۳۹۶ را به خدمت سربازی فراخواند. به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، سازمان وظیفه عمومی ناجا در این فراخوان اعلام کرد، تمام این مشمولان موظف هستند روز پنجشنبه یکم تیر ماه ۹۶ در محل و ساعتی که […]

استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت نرم افزاری معتبر در تهران و اصفهان