استخدام شرکت فرانسوز یزد از سراسر کشور

استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت بازرسی بلیوان
شرکت فرانسوز یزد فعال در زمینه صنعت نسوز واقع در شهر یزد، با توجه به طرح توسعه و خطوط و محصولات جدید خود در شهرک صنعتی یزد افراد متقاضی کار را از طریق مصاحبه برای مشاغل زیر با فراهم کردن امکانات استقرار و سکونت در محل کارخانه یزد (مناسب برای افراد مجرد) از سراسر کشور استخدام […]

استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت بازرسی بلیوان