استخدام یک شرکت تولید مواد غذایی واقع در شهرستان دماوند

استخدام ۴ ردیف شغلی درطراحی سایت دارکوب در تهران
یک شرکت تولید مواد غذایی واقع در شهرستان دماوند – ناحیه صنعتی آینه ورزان از افراد زیر جهت کار در کارخانه دعوت به همکاری می نماید. سمت مدرک سابقه مرتبط سایر شرایط امور مالی و اداری لیسانس مرتبط  ۲ سال آشنا به نرم افزارهای حسابداری انباردار دیپلم /فوق دیپلم ۲ سال تعمیرات و نگهداری (فنی) […]

استخدام ۴ ردیف شغلی درطراحی سایت دارکوب در تهران