استخدام مسئول توزیع در شرکت اینترنتی ۵۰۴۰ در ساوه

استخدام ۴ردیف شغلی دریک شرکت واردکننده لوازم خانگی

شرکت اینترنتی ۵۰۴۰ ، در نظر دارد جهت توسعه ناوگان توزیع خود در ساوه افراد واجد شرایط را استخدام نماید. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ۴ردیف شغلی دریک شرکت واردکننده لوازم خانگی