بیکاری ۶ میلیونی واقعی است/ وزارت کار به اشتغال توجه ندارد

استخدام ۳۰ هزار نفر در نیروی انتظامی تنها ۱۵ درصد نیاز این سازمان را تامین می کند
کارشناس حوزه کاربا بیان اینکه عملکرد وزارت کار و اشتغال قابل دفاع نیست گفت: وزارت کار به اندازه ای که بایددر شورای عالی کار فعالیت نداشته است، وزارت کار در دولت یازدهم فاقد برنامه مشخص و فنی در حوزه اشتغال بوده است . حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی […]

استخدام ۳۰ هزار نفر در نیروی انتظامی تنها ۱۵ درصد نیاز این سازمان را تامین می کند