استخدام شرکت خدمات فرودگاهی هما

استخدام ۳ردیف شغلی در یک کارخانه مهندسی-پزشکی در همدان
” آگهی دعوت به همکاری “ مهلت تا تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ۱ – شرایط  داوطلبین شغل نماینده توسعه  و فروش بار : حداقل سن ۲۲ سال(متولدین ۷۴/۰۳/۰۱به قبل) و حداکثر سن ۲۸ سال (متولدین ۶۸/۰۳/۰۱به بعد) { خانم – آقا } ۲- شرایط  داوطلبین شغل کارمند فروش بار : حداقل سن ۲۰ سال ( […]

استخدام ۳ردیف شغلی در یک کارخانه مهندسی-پزشکی در همدان