استخدام کراشناس تولیدمحتوا،کارشناس بازرگانی در ماگنولیا/ساوه

استخدام ۳ردیف شغلی در شرکت آرتین بنا-شهرک صنعتی انزلی

شرکت ماگنولیا، در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در استان مرکزی ، شهر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ۳ردیف شغلی در شرکت آرتین بنا-شهرک صنعتی انزلی