استخدام مهندس برق در یک شرکت معتبر در شهر مشهد

استخدام ۳ردیف شغلی درشرکت خاقانی نوین سپاهان-اصفهان
به مهندس برق مسلط به برنامه نویسی انواع HTML ، PLC در یک شرکت معتبر در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۵۱۳۵۴۱۴۱۶۷,۰۵۱۳۵۴۱۴۱۶۸

استخدام ۳ردیف شغلی درشرکت خاقانی نوین سپاهان-اصفهان