استخدام حسابدار در شرکت صنایع غذایی پاک تلیسه ۲۰۲-مشهد

استخدام ۲ ردیف شغلی درپرداخت الکترونیک سامان(قزوین،آبیک،تاکستان)
به حسابدار آقا ، آشنایی به امور مالبات و حسابداری فروش و حسابدار خانم آشنایی به امور خزانه در شرکت صنایع غذایی پاک تلیسه ۲۰۲ در مشهد نیازمندیم. تماس بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۳۳۷۹۲۰۰۲۶

استخدام ۲ ردیف شغلی درپرداخت الکترونیک سامان(قزوین،آبیک،تاکستان)