استخدام منشی،جهت انجام امور دفتری در یک شرکت معتبر

استخدام ۲ردیف شغلی بامزایای عالی درشهرک صنعتی نصیرآباد

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام ۲ردیف شغلی بامزایای عالی درشهرک صنعتی نصیرآباد