استخدام برنامه نویس در شرکت فناوران تجارت الکترونیک الماس

استخدام ۱۲ ردیف نیروهای فنی و خدماتی در شرکت استادکار
شرکت فناوران تجارت الکترونیک الماس در راستای تکمیل کادر خود با عنوان شغلی برنامه نویس در تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز برنامه نویس تسلط به زبان برنامه نویسی C به صورت حرفه ای و پیشرفته تسلط کامل به معماریASP.NET MVC آشنایی باASP.NET Core MVC تسلط کامل بهjavasciptوHTML،CSS آشنایی با الگوهای […]

استخدام ۱۲ ردیف نیروهای فنی و خدماتی در شرکت استادکار