استخدام اداره کل بهزیستی خراسان شمالی

استخدام ۱۰ ردیف شغلی در گروه مهندسی آی کن / تهران
فراخوان جذب نیروهای ساعتی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز مشاوره معاونت پیشگیری اقدام به تامین نیرو با شرایط ذیل نماید .متقاضیان میتوانند در صورت واجد شرایط بودن مدارک خود را به دفتر مشاوره  اداره کل بهزیستی حداکثر تا تاریخ ۹۶/۰۴/۱۸ به آدرس : اداره […]

استخدام ۱۰ ردیف شغلی در گروه مهندسی آی کن / تهران