استخدام یک شرکت معتبر و فعال در حوزه تلکام

استخدام یک شرکت معتبر در زمینه فناوری اطلاعات سیستم های بانکی
یک شرکت معتبر و فعال در حوزه تلکام، به منظور تکمیل تیم سیستم های اطلاعاتی سازمانی خود به دنبال متخصصین واجد شرایط ذیل می باشد .یکی از مأموریت های این تیم، شناسایی، تحلیل، توسعه و پشتیبانی از سیستمهای نرمافزاری سازمانی در حوزه های مالی، زنجیره تأمین و پشتیبانی، تجاری، فنی و … میباشد. محل کار: […]

استخدام یک شرکت معتبر در زمینه فناوری اطلاعات سیستم های بانکی