استخدام کارشناس فنی،کارمند انبار در شرکت بهاور فناوری ویرا

استخدام یک شرکت معتبر در زمینه ذوب فلزات در مشهد

شرکت بهاور فناوری ویرا (وارد کننده سرور و دستگاههای ذخیره سازی) از واجدین شرایط در موقعیتهای شغلی ذکر شده در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام یک شرکت معتبر در زمینه ذوب فلزات در مشهد