استخدام شرکت آپ

استخدام گسترده در شرکت چارگون
فرصت شغلی آپ   شرکت آپ در حوزه کارشناس جذب و استخدام، از افراد واجد شرایط ذیل تقاضای همکاری می نماید. مسلط به فرایند جذب و استخدام تجره مفید در شناسایی و برقراری ارتباط با منابع کارمند یابی، غربالگری رزومه ها، انجام مصاحبه های تلفنی و حضوری لیسانس، فوق لیسانس صنایع، روانشناسی و مدیریت ترجیحا […]

استخدام گسترده در شرکت چارگون