استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان

استخدام گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
فرم ثبت نام متقاضیان کار    مراجعه کننده گرامی : لازم به ذکر است پرکردن این فرم توسط شما هیچگونه تعهدی مبنی برای ایجاد اشتغال برای دانشگاه علوم پزشکی کاشان ایجاد نخواهد کرد و تنها در صورت فراهم بودن شرایط جذب نیرو و در صورت نیاز با شما تماس گرفته خواهد شد . استخدام دانشگاه […]

استخدام گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب