استخدام کارشناس فنی(کارشناس مکاترونیک،الکترونیک)باحقوق،بیمه

استخدام کارشناس پشتیبان تلفنی نرم افزار،تکنسین نصب دستگاه

یک شرکت نمایندگی خارجی ، در تهران ، در راستای تکمیل کادر خود  از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس پشتیبان تلفنی نرم افزار،تکنسین نصب دستگاه