استخدام نگین خودرو، نماینده رسمی رنو فرانسه

استخدام کارشناس وکارمند فروش،بازاریاب تلفنی وکارشناس تبلیغات
ردیف کد استخدامی عنوان شغل شرح وظایف شرایط احراز ۱ M03 کارشناس تحقیقات بازار جمع آوری داده هادر مورد رقبا و تحلیل آمیخته بازاریابی و استراتژیهای فروش و توزیع شرکتهای رقیب گردآوری داده ها از مشتریان، رقبا و شرایط بازار تجزیه و تحلیل بازار و ارائه استراتژی های بازاریابی و برنامه های بازاریابی تجزیه و […]

استخدام کارشناس وکارمند فروش،بازاریاب تلفنی وکارشناس تبلیغات