استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در شرکت ابر داده گذاران کران سو

استخدام کارشناس نظارت رشته عمران،کارشناس مطالعات رشته مکانیک

شرکت ابر داده گذاران کران سو (اپلیکیشن استادکار) در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجدشرایط در تهران در ردیف …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس نظارت رشته عمران،کارشناس مطالعات رشته مکانیک