شهد شیرین کارآفرینی با پرورش زنبور عسل در کردستان

استخدام کارشناس نرم افزار
کارآفرین عرصه اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه از بسیج سازندگی مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال وام دریافت کرده ام، گفت: با وام دریافتی توانسته ام تعداد کندو های خود را از ۵ کندو به ۱۰۰ کندو برسانم و زمینه اشتغال ۱۴ نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کنم. پرورش زنبورعسل با توجه […]

استخدام کارشناس نرم افزار