استخدام کارشناس فروش در مؤسسه بین المللی پردیس شریف

استخدام کارشناس نرم افزار در شرکت صنایع ارتباطی پایا

مؤسسه بین المللی پردیس شریف به منظور تکمیل کادر فروش و بازرگانی خود در حوزه مدیریت و برگزاری دوره های …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس نرم افزار در شرکت صنایع ارتباطی پایا