استخدام کارمند اداری (خانم) با روابط عمومی بالا در تهران

استخدام کارشناس منابع انسانی،کارمند اداری درهمایش آفرینان یکتافرین

شرکت همایش آفرینان یکتا فرین جهت تکمیل پرسنل اداری خود، محدوده خیابان دولت تهران ، استخدام می نماید. عنوان شغلی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس منابع انسانی،کارمند اداری درهمایش آفرینان یکتافرین