استخدام شرکت صنایع غذایی نازنین پالوما

استخدام کارشناس مالی،مدیر مالی در شرکت توسعه اقتصاد یاسین
شرکت صنایع غذایی نازنین پالوما جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در شهرک صنعتی توس مشهد با شرایط ذیل استخدام مینماید: ۱ – لیسانس صنایع غذایی جهت آزمایشگاه: با حداقل ۳ سال سابقه کار ۲ – مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی جهت برنامه ریزی تولید: با حداقل ۳ سال سابقه کار ۳ – فوق دیپلم کامپیوتر […]

استخدام کارشناس مالی،مدیر مالی در شرکت توسعه اقتصاد یاسین