استخدام کارشاس فروش خانم در شرکت تدبیرسازان آفریقا

استخدام کارشناس فنی،سرویسکار درشرکت مهندسی سبا آسانبر در مشهد

شرکت تدبیرسازان آفریقا جهت تکمیل کادر فروش خود با شرایط زیر استخدام می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس فنی،سرویسکار درشرکت مهندسی سبا آسانبر در مشهد