استخدام نیروی خدمات در آسایشگاه توانبخشی سپهر در کرج

استخدام کارشناس فروش و بازریابی باحقوق ثابت،بیمه /تهران

آسایشگاه توانبخشی سپهر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجدشرایط در کرج در ردیف شعلی زیر دعوت به همکاری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس فروش و بازریابی باحقوق ثابت،بیمه /تهران