استخدام کارشناس پشتیبانی نرم افزار در همتارایانه در مشهد

استخدام کارشناس طراحی و تجهیزات (رشته کشتی سازی و مکانیک)

شرکت همتارایانه با بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت نرم افزاری در سطح کشور، جهت توسعه واحد پشتیبانی دفتر مشهد، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس طراحی و تجهیزات (رشته کشتی سازی و مکانیک)