معاون قالیباف:طی۱۰‌سال ۱۰۱۹نفر استخدام کردیم

استخدام کارشناس صنایع در شرکت یونیلیور ایران
معاون توسعه منابع انسانی شهردای تهران گفت: در طی ۱۰ سال گذشته فقط ۱۰۱۹ نفر به استخدام شهرداری درآمده‌اند. به گزارش ایلنا سید جعفر تشکری هاشمی، معاون توسعه منابع انسانی شهردای تهران در جلسه شورای شهر تهران گزاشی در مورد میزان استخدام های شهرداری تهران در این ۱۲ سال ارائه کرد و گفت: آمار شاغلین […]

استخدام کارشناس صنایع در شرکت یونیلیور ایران