استخدام کارشناس بازرگانی خارجی در نمایندگی۵شرکت اروپایی(اصفهان)

استخدام کارشناس خرید خارجی،کارشناس بازرگانی خارجی در اصفهان

نمایندگی ۵ شرکت اروپایی در زمینه آب بندهای صنعتی در نظر دارد در راستای تکمیل کادر خود با شرایط زیر …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس خرید خارجی،کارشناس بازرگانی خارجی در اصفهان