استخدام کارشناس فروش در گروه آموزشی منتا/فارس

استخدام کارشناس توسعه فنی(برق،مخابرات)در پیشگامان توسعه

گروه آموزشی منتا، در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در فارس دعوت به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام کارشناس توسعه فنی(برق،مخابرات)در پیشگامان توسعه